| לאה גולדברג ומה לעשות בסוסים במאה העשרים ? ובאילות ? ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים ? ( שירים ג ( בכותרת של השיר יש שאלה , ובשיר יש שלוש שאלות . למה השאלות האלה הן תשובה לשאלה בכותרת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית