| מילים : דויד אבידן שיר הוא דבר שאני קובע שהוא שיר לאחר שאני כותב אותו כשיר או כלאשיר אבל מפרסם אותו כשיר ועכשו תקבעו מחדש מזשיר . 1 מה זה “ לא שיר , ” לפי השיר ? . 2 מה האיש בשיר חושב על השאלה “ מה זה שיר ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית