| מדרש רבי אליעזר אומר : אם יהיו כל הימים דיו , ואגמים - קולמוסים , ושמים וארץ - מגילות , וכל בני האדם - לבלרים , אין מספיקין לכתוב דברי תורה שלמדתי . ( שיר השירים רבה א , ב ) . 1 לפי המדרש , מה גדול יותר - העולם או התורה ? . 2 האם לדעתכם אפשר לספר מדרש דומה על האינטרנט ? הסבירו למה כן או למה לא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית