| שיחות קטנות סיפרת לה ? עוד לא . היא הייתה במספרה , וזה לא המקום לספר משהו כזה . או , כבר הסתפרת . כל כך מהר ! בכלל לא מהר . זה היה סיפור של שעתיים בערך . יש לך מספריים ? אולי ליד הספרים בספרייה הקטנה . האיש שיושב בספרייה כתב ספר חשוב על ספרות . כן , הוא סופר ידוע . אבל אם סופרים כמה ספרים יש לו - זה אפילו לא מגיע לשתי ספרות . . 1 לשורש ר-פ-ס יש כמה משמעויות . בטבלה שלפניכם יש דוגמות לשלוש משמעויות . שבצו בטבלה את המילים מהשורש ר-פ-ס המופיעות בשיחות לפי המשמעות שלהן . . 2 הסבירו את המשפט הבא : לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים את כל האותיות שבתורה . ( קידושין דף ל , ( א"ע הידעת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית