במשפט מורכב יש משפט עיקרי ויש פסוקית . בפרק הזה אנחנו לומדים על משפט מורכב עם פסוקית לוואי . פסוקית הלוואי מוסיפה מידע למשפט העיקרי והיא קשורה אליו . "ש “ -ב דוגמות : הספרים הראשונים בעולם היו רשימות של חקלאים , שרצו לשמור מידע חקלאי חשוב . סוחרים אירופים שהגיעו לסין , הביאו את הנייר לאירופה . אפשר להפוך את המשפט המורכב לשני משפטים פשוטים . דוגמות : הספרים הראשונים בעולם היו רשימות של חקלאים . הם רצו לשמור מידע חקלאי חשוב . סוחרים אירופים הגיעו לסין . הם הביאו את הנייר לאירופה . מצאו את המשפטים המורכבים במאמר "מגלגלים את ההיסטוריה אחורה , " והפכו אותם לשני משפטים פשוטים . דוגמה : בסין התחילו לכתוב כבר במאה 2-ה לספירה על נייר , שהיה עשוי מבדים ישנים ומעץ . בסין התחילו לכתוב על נייר כבר במאה 2-ה לספירה . הנייר היה עשוי מבדים ישנים ומעץ . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית