גם הפעלים שמופיעים כאן הם פעלים בבניין פיעל . מה דומה בכל הפעלים האלה מבחינת הצורה ומבחינת המשמעות ? עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית