| שיעור גמרא הידעת ? מהנדסי מטוסים אומרים שבשנת 2050 יהיה מטוס שיוכל לטוס מתל אביב לניו יורק בשעתיים . א . משנה שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים , אחד רץ ואחד מהלך , או שהיו שניהם רצין , והזיקו זה את זה * - שניהם פטורים . * ( בבא קמא ג , דף לב , ( א"ע הזיקו זה את זה = פגעו זה בזה פטורים = לא צריכים לשלם ב . גמרא איסי בן יהודה : רץ חייב מפני שהוא משונה [ ... ] . * ומודה * איסי : בערב שבת בין השמשות * הוא פטור מפנישרץברשות . * ( בבא קמא ג , דף לב , ( א"ע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית