| פסוקים מן התנ"ך ואמרות . 1 דברי חכמים בנחת נשמעים . ( קהלת ט , ( 17 . 2 לא עליך המלאכה לגמור . ( אבות ב , כא ) . 3 מעט בריצה שלא תרבה בחזרה . ( קהלת רבה , יא ) . 4 מתוך שעושים בזריזות – נשפך . ( פסחים סה , ע “ א ) . 5 אם לא עכשיו - אימתי ? ( אבות א , יד ) . 6 בא להרגך - השכם להרגו . ( ברכות סב , ע “ ב ) . 7 והיום עודנו ומחר איננו . ( ירושלמי סנהדרין כג , טור ד ) . 8 אל תאמר לכשאפנה - אשנה , שמא לא תיפנה . ( אבות ב , ד ) אילו אמרות קוראות למהר ולעשות מיד כל מה שאפשר , ואילו אמרות קוראות להאט , לעשות דברים לאט ו"לקחת את הזמן ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית