| אמיר גלבע מה הוא מדבר ואני שומע ולא מדבר מה אני לא מדבר ואני שומע אני לא מדבר וכבר אין זמן והזמן עובר ואני לא מדבר ואני שומע כל הזמן הזמן עובר וכבר אין זמן אני לא מדבר . 1 בשיר אין נקודות ואין פסיקים . הוסיפו נקודה ( . ) בסוף משפט , ופסיק ( , ) בין חלקים שונים במשפט . סמנו גם סימני שאלה , (?) מרכאות ( " __ " ) או סימני קריאה , (!) אם צריך . אחר כך קראו את השיר בקול . . 2 למה לדעתכם האיש בשיר לא מדבר ? הידעת ? בפרסומות רבות מופיע שעון באחת משתי השעות . 1 : 50-ו 10 : 10 - השעות האלה הן "שעות שמחות , " כי מחוגי השעון כאילו מחייכים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית