| הרצאה היום נדבר על שתי תקופות בהיסטוריה היהודית . בשתי התקופות האלה היו ויכוחים בין הרבנים אם לעלות לארץ ישראל או לא . היו רבנים ותלמידי חכמים שחשבו שצריך לעלות לארץ ישראל , והיו כאלה שחשבו שאסור לעשות זאת . ויכוח אחד היה בתקופת הגמרא . 5 רב יהודה היה אחד מן הרבנים בבבל שחשבו שאסור לעלות לארץ ישראל , ושצריך להישאר בגולה . הוא אמר שעם ישראל הבטיח לה' לא לעלות בקבוצות גדולות לארץ . הוא אמר גם שעם ישראל נשבע לא להילחם בעמים אחרים , ושצריך לחכות לזמן המתאים כדי לעלות לארץ . אחד התלמידים המפורסמים של רב יהודה היה רבי זעירא . הדעה של רבי 10 זעירא הייתה שונה מהדעה של רבו , רב יהודה . רבי זעירא נולד , חי ולמד בבבל , אבל כל השנים הוא חלם לעלות לארץ ישראל . הוא לא דחה את המעשה ולא חיכה . מספרים שבדרך לארץ ישראל הוא הגיע לנהר . בצד השני של הנהר עמדה אונייה . רבי זעירא לא חיכה , הוא עלה על חבל בצד אחד של הנהר , והלך עליו עד הצד השני . הוא לא חשב על הסכנה . 15 הוא רק רצה להגיע לארץ ישראל כמה שיותר מהר . ויכוח דומה , אם לעלות או לא לעלות לארץ , היה בסוף המאה . 19-ה רבנים גדולים אמרו שאסור לעלות מה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית