| נתן יונתן כשאנו אומרים יום רואים אנו זוטות חייו של בן-אדם על אדמות . כשאנו אומרים שבוע זוכרים את עני התמיד של האדם את עמלו , הלחם והעצב . וכשאומרים אנחנו חדש אומרים את התקוה המתחדשת כלבנה המתמלאת לימים טובים מאלה . וכשאומרים אנו שנים ... שנים ... קול דמי הזמן צועקים אלינו מן האדמה ונושאים עינים עצובות אל השמים וכל צבאם . . 1 לפי השיר , לוח החיים שלנו הוא לוח של ימים , של שבועות , של חודשים ושל שנים . על מה חושבים בכל זמן ? . 2 הוסיפו לשיר דקה , רגע או שעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית