| מילים ולחן : נעמי שמר קח את בנך את יחידך אשר אהבת קח את יצחק והעלהו לעולה על אחד ההרים במקום אשר אמר אליך והעלהו לעולה על אחד ההרים בארץ מוריה ומכל ההרים שבארץ הזאת תעלה צעקה גדולה : הנה האש והנה העצים והנהו השה לעולה רבונו של עולם המלא רחמים אל הנער ידך אל תשלח אל הנער ידך אל תשלח גם אם שבע נחיה ונזקין לא נשכח כי הונף הסכין לא נשכח את בנך , את יחידך אשר אהבנו לא נשכח את יצחק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית