| פסוקים מן התנ"ך א לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃ ב עת ללדת ועית למות עית לטעת ועת לעקור נטוע׃ ג עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃ ד עת לבכות ועית לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃ ה עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃ ו עת לבקש ועית לאבד עת לשמור ועת להשליך׃ ז עת לקרוע ועית לתפור עת לחשות ועת לדבר׃ ח עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃ ( קהלת ג , ( 8-1 . 1 למה הפסוקים כתובים בשני חלקים ? . 2 השורה האחרונה שונה מהשורות שלפניה . במה היא שונה , ולמה לדעתכם היא שונה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית