א בש יוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים׃ ב אז ימל › א שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמריו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה׃ ג הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים׃ ( תהלים קכו , ( 3-1 . 1 בפסוקים האלה יש תיאור של מצב שעוד לא קרה . מהו המצב ? . 2 למה בשיר המעלות אומרים : "היינו כחולמים" ולא "חלמנו ? " . 3 באיזה מצב בחיים אתם אמרתם , או הייתם יכולים לומר : "היינו כחולמים ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית