| מילים ולחן : שלומי שבן יש נביא בעירו , הנחתום מעיד על עיסתו , אדם עושה לחברו ועוד איך עושה . איזהו גיבור - זה הכובש , יפה השתיקה לעננים , והדרך לגיהנום רצופה מאות גני עדן קטנים . שן , שן , בן קטן , אבא חשב על הכול ממזמן בשבילך , כבד את אביך הטוב טוב , גם את אמך . הסתכל בקנקן , בפנים הן כולן אותו דבר , ודבר תמיד ישר מן החוץ אל הפה ומוטב תהיה ילד יפה . ( שן , שן ) כי הבגד עושה את האדם , האדם עושה בגד ונרדם , וחולם על כל מה שעמל להרדים חלומות , בני אדם ופחדים . שן , שן , גור קטן אבא כבר חשב על הכול ממזמן בשבילך , כבד את אביך הטוב , כבד את אמך , כבד את אמך , היא רק מנסה , כבד את אמך . . 1 השיר משתמש בחלקים של פתגמים מפורסמים , אבל במשמעות שונה או הפוכה . לפניכם הפתגמים . אמרו מה ההבדל בין הפתגמים האלה לבין החלקים שמופיעים בשיר . דוגמה : לפי הפתגם ״מה ששנוא עליך , אל תעשה לחברך״ אדם לא צריך לעשות לאדם אחר את מה שהוא שונא שעושים לו . אבל לפי השיר , בני אדם רבים עושים לאנשים אחרים דברים שהם לא רוצים שיעשו להם . אין נביא בעירו | כך אומרים על אדם שעושה דברים חשובים , אבל האנשים שקרובים לו לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית