א . מהי סמיכות ? שני שמות עצם ( או יותר , ( שיש קשר ביניהם , ואין ביניהם מילת יחס או מילת קישור . דוגמות : יום לימודים , שיעור עברית , עם ישראל , מנהל בית ספר לפעמים לסמיכות יש משמעות שונה מהמשמעות של כל אחד משמות העצם . דוגמות : מזג אוויר , בית ספר ב . צורת הסמיכות . 1 שם העצם הראשון משנה צורה בשני מקרים : א . פ ההופך ל- פ ת דוגמות : בחינה בחינת בגרות , עוגה עוגת שוקולד ב . פ ים הופך ל- פ י דוגמות : גנים גני ילדים , שיעורים שיעורי בית , אבנים אבני דרך . 2 אם צריך להוסיף את הא היידוע , היא באה תמיד לפני המילה האחרונה בסמיכות . דוגמות : שירי החג , עונת הגשמים , בית ראש הממשלה לפני שם מקום או שם אדם - אין הא היידוע . דוגמות : רחובות תל אביב , הרי יהודה ג . הסמיכות במשפט . 1 הפועל מתאים לשם העצם הראשון בסמיכות . דוגמות : מורי הכיתה הלכו מוקדם . מסיבת התלמידים התחילה . 8 : 00-ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית