| מדרש אגדה הידעת ? בזמן השינה אנחנו חולמים רבע מהזמן , 5 עד 8 פעמים . בר הדיא היה פותר חלומות . מי שהיה נותן לו שכר -היה פותר לו לטובה ; ומי שלא היה נותן לו שכר , היה פותר לו לרעה . אבייורבאראו חלום אחד והלכו לבר הדיא . אביי נתן לו דינר , ורבא לא נתן לו . אמרו לו : הקריאו לנו בחלומנו : " לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך׃" ( קהלת ט , ( 7 לאביי אמר : "יצליח עסקך ותאכל ותשתה ותקרא את הפסוק מתוך שמחת הלב " . ולרבא אמר : " עסקך יפסיד , תשחטולאתאכלולאתשתהיין , ותקרא את הפסוק כדי להתפכח מפחדך " . אמרו לו : "ראינו חסה על חבית " . לאביי אמר : "עסקך יהיה כפול כמו חסה " . ולרבא אמר : "עסקך יהיה מר כמו חסה " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית