משפט + כדי ש + ... משפט בעתיד דוגמה : יוסף מספר לאחים שלו מה הוא חלם , כדי שהם יראו מה יהיה בעתיד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית