מילים : לאה גולדברג לחן : יוני רכטר איור : אריה נבון מה עושות האילות בלילות ? הן עוצמות את עיניהן הגדולות . הן שולבות את רגליהן הקלות . ישנות האילות בלילות . מי שומר על חלומן המתוק ? הירח הלבן מרחוק . הוא מביט לתוך הגן בבת-שחוק ואומר לכוס ותן : נום ושתוק ! מה חולמות האילות בלילות ? הן חולמות כי הפילות הגדולות שחקו אתן בג ‘ ולים וגולות ובכל , בכל זכו האילות . מי מעיר אותן עם שחר משנתן ? לא הפיל , ולא הקוף , ולא התן . לא ארנבת , לא שכוי ולא שפן , כי אילת-השחר חברתן מעירה אותן בבקר משנתן . . 1 על מה חולמות האיילות בלילות ? . 2 מי מעיר את האיילות משנת הלילה ? למה דווקא היא ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית