| ריאיון ראיינו זה את זה ואחר כך ספרו בכיתה על התשובות של החברים . . 1 כמה שעות ישנת הלילה ? . 2 מתי הלכת לישון ? . 3 האם שמעת מוזיקה לפני השינה ? איזו מוזיקה שמעת ? . 4 האם קראת לפני השינה ? מה קראת ? . 5 על מה חשבת לפני השינה ? . 6 האם אכלת לפני השינה ? מה אכלת ? . 7 האם חלמת ? האם זכרת מה חלמת ? . 8 אם זכרת את החלום בבוקר , האם כתבת על מה חלמת ? למה ? . 9 האם צחקת בחלום ? . 10 האם חלמת חלום מפחיד ? ממה פחדת ? . 11 האם ישנת טוב ? . 12 האם שמחת להתעורר או כעסת על מי שהעיר אותך ? . 13 האם קפצת במהירות מן המיטה בבוקר , או שכבת עוד כמה דקות ו"לקחת את הזמן ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית