כדי + שם פועל דוגמות : לפעמים אנשים ישנים שעה בצהריים , כדי להיות יותר ערניים בשעות אחר הצהריים והערב . אני ישנה לפחות שש שעות בלילה , כדי לתפקד טוב למחרת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית