חיה שנהב למשל – חציל אחד שאל : האם חצי חציל טעים כמו חציל שלם ? וחציל אחר שאל : כשחציל מסתכל במראה וחושב מחשבה - האם גם החציל שבמראה חושב אותה מחשבה ? וחציל אחר שאל : כשרואים חציל ליד פיל - איך יודעים מי פגש את מי ? הפיל את החציל , או החציל את הפיל ? וחציל אחר שאל : הצליל של המלה חציל הוא צליל יפה במיחד או צליל רגיל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית