כללי זהירות 3 מה אפשר לעשות מנירות ישנים ( עתונים , נירות אריזה 4 ?( מה אפשר לעשות מבקבוקים וממכלים מפלסטיק ? 6 מה אפשר לעשות מבגדים ישנים ? 8 מה אפשר לעשות מקופסאות קרטון ? 10 תכן הענינים הוא סוג של רשימה . הוא מפרט את שמות הפרקים שבספר ואת מספרי העמודים שבהם הפרקים מופיעים . . 1 א . התבוננו בשמות הפרקים . מה משתף לשמות של רבם ? ב . איזה פרק שונה ? הסבירו . ג . ליד שמות הפרקים כתובים מספרים . אלו מספרי העמודים של כל פרק . מצאו את המספרים והקיפו אותם . . 2 מה דעתכם : האם החוברת יכולה לעזר לקבוצה האחראית לקשוטים ? הסבירו . . 3 שרית אמרה שאולי כדאי להשאיל את החוברת גם לקבוצה שמכינה את ההצגה . על איזה פרק , לדעתכם , היא חשבה ? הסבירו . . 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית