נעמי שמר בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד , בחשון ירד יורה ועל גגי רקד . בכסלו נרקיס הופיע , בטבת ברד , ובשבט חמה הפציעה ליום אחד . באדר עלה ניחוח מן הפרדסים , בניסן הונפו בכח כל החרמשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית