. 1 בכתה ב 2 מתכוננים למסבת סיום השנה . המורה ריקי כתבה על הלוח רשימה . היא ארגנה את הרשימה לפי הפעיליות שהילדים יעשו לקראת המסבה . א . הקיפו בטבלה את הפעיליות של כל קבוצה . ב . התבוננו ברשימת הילדים שבקבוצה א . לפי איזה סדר מסדרים שמות הילדים ? ג . בדקו אם גם בקבוצות ב ו-ג השמות מסדרים לפי הסדר הזה . . 2 שלושה ילדים לא היו מרצים מהתפקיד שקבלו : ליאור , שי ויהודה . ליאור : אני לא רוצה להביא כבוד , אני אוהבת להכין קשוטים . שי : אני משתתף בחוג אפיה , אני רוצה להכין עוגה למסבה . יהודה : ואני בחוג דרמה . אני רוצה להשתתף בהצגה . הציעו למורה דרך שבה תוכל לארגן את הקבוצות מחדש כדי שליאור , שי ויהודה יהיו מרצים . . 3 המורה ריקי תלתה פתק על לוח המודעות של הכתה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית