קראו את המדרש שלפניכם . 1 רבנו עשה סעודה לאנטונינוס בשבת . הביא לפניו תבשילין צוננין - אכל מהם אנטונינוס וערב לו . בפעם אחרת , עשה רבי לאנטונינוס סעודה ביום חל . 5 הביא לפניו תבשילין רותחין . אמר אנטונינוס : התבשילין ההם ערבו לי יותר מתבשילין אלו . אמר לו רבי : באלו חסר תבלין אחד . אמר לו אנטונינוס : באוצר המלך לא חסר כלום - יכלת לקחת משם . 9 אמר לו רבי : שבת - היא מה שחסר בתבשילין . יש לך שבת ? מעבד על פי בראשית רבה יא , ד רבנו - רבי יהודה הנשיא אנטונינוס - שמו של קיסר רומאי תבשילין - תבשילים , מאכלים מבשלים צוננין - צוננים , קרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית