דן אלמגור שמות הרבה לירושלים וכל שם נאה מחברו ... קרית מלך רם קריה נאמנה משוש כל הארץ עיר בה דוד חנה שמות הרבה לירושלים וכל שם יפה מחברו ... יפה נוף , כתר בהרים אריאל , עיר של זהב ואם נבוא , נבוא למנות היום את שמותיה של ירושלים יכלה הניר ותיבש הדיו ותיגע כל יד והם לא יכלו ... נאה מכל , מכל השמות נאה מכל - השם ירושלים . נשתת - בנוי . 1 המדרש שקראתם מתאר את מקומם של ירושלים ובית המקדש בעולם . השלימו בסרטוט את שמות המקומות על פי התאור במדרש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית