ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם , וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל , ובית המקדש באמצע ירושלים , וההיכל באמצע בית המקדש , והארון באמצע ההיכל , ואבן שתיה לפני הארון , שממנה נשתת העולם . מדרש תנחומא , קדושים , י  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית