ילדים אוהבים לחגג את ל"ג בעמר , אבל מדורות מגבירות את זהום האויר ומסכנות את הסביבה . כדי לצמצם את הנזק ממלץ להקפיד על הדברים האלה : . 1 להסתפק במדורות קטנות . . 2 לא לשרף צמיגים וחמרים כגון פלסטיק ונילון . . 3 להדליק את המדורה בשטח פתוח . . 4 לא להדליק מדורה בשדה קוצים . . 5 להביא מים כדי שיהיה אפשר לכבות את כל שרידי המדורה . . 6 לכסות היטב את אזור המדורה לאחר שכבתה . . 7 לנקות את האזור משאריות האכל ומהפסלת . . 1 בכל אחד מהמשפטים שלפניכם מתארת סכנה כלשהי . הקיפו את המספרים של ההמלצות שנועדו למנע את הסכנה הזאת , כמו בדגמה . דגמה : אש יכולה להתפשט בקלות . 7 6 5 4 3 2 1 החיות יכולות לדרך על הגחלים החמות ולקבל כויות . 7 6 5 4 3 2 1 מדורות גדולות וחמרים לא מתאימים מגדילים את זהום האויר ומסכנים את הבריאות . 7 6 5 4 3 2 1 שקיות נילון שמשארות בטבע מסכנות את בעלי החיים . 7 6 5 4 3 2 1 שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית