רבקה אליצור יונתן אחי ! הוא היה אחי הוא איננו עוד ... ואמא שלי עצובה תמיד עצובה מאוד . היא יושבת יושבת ... שותקת חושבת ... לפני התמונה של אחי יונתן . ואני מיכאל אני הקטן , ואחי בהרי חברון נפל ולא שב ... האויב באלפי המוניו אז קרב לירושלים , לבירה , ואחי ואתו חבריו נלחמו בגבורה ועצרו באויב הנלחם בכל כחם ... כך ספרה לי אמי . יונתן אחי ! הוא חבוש בתמונה כובעו , כובע "גרב" למען יחם לו בערב , בלילה , על המשמר בעמדה על ההר ... ועיניו בתמונות צוחקות ... ובכלל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית