רבן גמליאל היה אומר : כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח , לא יצא ידי חובתו , ואלו הן : פסח , מצה ומרור . פסח , על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים . מצה , על שום שנגאלו אבותינו ממצרים . מרור , על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים . בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים , שנאמר ( שמות יג , ח : ( "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר , בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים . " לפיכך אנחנו חיבין להודות , להלל , לשבח , לפאר , לרומם , לעלה , ולקלס , למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו , הוציאנו מעבדות לחרות , מיגון לשמחה , ומאבל ליום טוב , ומאפלה לאור גדול , ומשעבוד לגאלה . ונאמר לפניו , הללויה . מסכת פסחים , פרק י משנה ה פסח - דלג לקלס - לשבח , להלל . 1 בליל הסדר אנחנו מצוים לומר שלושה דברים : פסח , מצה ומרור , שמזכירים לנו שלושה ארועים שקרו במצרים . מתחו קו בין כל מלה לארוע שהיא מזכירה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית