אוריאל אופק פתאום הופיע יום ניסן עם ריח האביב . חיך אליו פרפר קטן , הביטו בו עיני נצן ושמש מסביב . פתאום הופיע יום ניסן עם ריח המצות . ברך אותו אפיקומן , קשיות , זמירות ונר לבן וארבע הכוסות . הגן פורח לנגדי יפה כאגדה . הנה אושיטה את ידי - ולקראתי פוסע גדי מתוך ההגדה . שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית