עבד : שלמה אבס יום אחד רצה ג'וחא לשמח את אורחיו בארוחת צלי-כבש בארז , אך לא היה לו סיר בשול גדול די-הצרך ; לכן הלך לשכנו ושאל ממנו קדרת נחשת גדולה . למחרת בבקר החזיר ג'וחא את הקדרה לשכן . " מה זה " ? קרא השכן , בהוציאו מתוך הקדרה סיר נחשת קטן . " מזל טוב " ! אמר ג'וחא . "כאשר הקדרה היתה בביתי , היא ילדה את הסיר הקטן הזה " ! צחק השכן בהנאה מרבה ואמר : "שאלקים יברך גם אותך " ! ולקח את הקדרה ואת הסיר הקטן לביתו . כעבר מספר שבועות דפק ג'וחא בדלת בית שכנו ובקש שוב לשאל את הקדרה . מהר השכן והביא לו את הקדרה . עבר יום , חלפו יומים , שלושה ימים עברו - וג'וחא איננו משיב את הקדרה ... לבסוף הלך השכן לביתו של ג'וחא ובקש את הקדרה . " האם לא שמעת , ידידי " ? אמר ג'וחא בפנים עגומות , "אותו ערב , כאשר שאלתי ממך את הקדרה , היא מתה " ... " מתה " !? צרח השכן , "מה זה ? כיצד יכולה קדרת נחשת למות " !? " אם היא יכולה ללדת " , אמר ג'וחא , "אז בודאי יכולה היא גם למות " ! עגומות - עצובות שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית