. 1 בספור המציר "אורי כדורי בגנתו" שבעמוד הבא היחידות התבלבלו . החליטו מה הסדר הנכון של היחידות , וכתבו את המספר המתאים ליד כל יחידה . אורי כדורי בגנתו ציורים : אריה נבון , חרוזים : לאה גולדברג 1 פתאום בא הגשם . "אך זה לא טוב הרי אני אהיה רטב . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית