ועל הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה . בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה כשעמד עליהם המן הרשע בקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלשה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ ועשית עמהם נסים ונפלאות ונודה לשמך הגדול סלה . מתוך סדור התפלה פרקן – הקלה שללם לבוז - לקחת את הרכוש שלהם שלל . 1 קראו את המשפט הראשון בברכה . בספר הקודם למדנו ברכה המתחילה באותו משפט . באיזה חג היא נאמרת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית