מה רצינו לבדק ? רצינו למצא דרך להבדיל בין ביצה מבשלת לביצה לא-מבשלת , ובדקנו מה יקרה אם נסובב במהירות ביצה מבשלת וביצה לא-מבשלת . מה צריך להכין ? שתי ביצים - אחת מבשלת ואחת לא . השערה ההשערה שלי , מתוך האפשרויות שהעלינו בכתה . אם נסובב במהירות את שתי הביצים : א . שתי הביצים יסתובבו באותה מהירות . ב . הביצה המבשלת תסתובב מהר יותר מהביצה הלא-מבשלת . ג . הביצה הלא-מבשלת תסתובב מהר יותר מהביצה המבשלת . עושים את הנסוי מסובבים במהירות כל ביצה על משטח ישר וחלק . תוצאות כשסובבנו את הביצה המבשלת היא הסתובבה מהר . כשסובבנו את הביצה הלא-מבשלת היא הסתובבה לאט . הסבר לתוצאות כשמסובבים את הביצה הלא-מבשלת הנוזל שיש בתוך הביצה מפריע לסיבוב , והביצה מאבדת את התנופה שלה . לכן היא מסתובבת לאט יותר מהביצה המבשלת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית