בעמודים הבאים תקראו תאור של הנסוי שערכו בכתה של תהלה . לפני הקריאה שימו לב למלים שבמסגרת הכחלה . מלים שקשורות לנסויים השערה - לפני שעושים את הנסוי , מנחשים מה יקרה . תוצאות - מה שקרה בנסוי . מסקנה - מה שלמדנו מהתוצאות . לפניכם דפים מהמחברת של תהלה . קראו אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית