בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן , ואמר לו : ראה מעשי כמה נאים ומשבחין הן ! וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך . ( קהלת רבה ז ) . 1 לפניכם הפרושים של כמה מן המלים המופיעות במדרש . בראתי- יצרתי ( עשיתי ) מעשי- המעשים שלי תן דעתך - שים לב אילני גן-עדן - העצים שבגן עדן נטלו ( נטל אותו ) - לקח אותו תחריב - תהרס משבחין- מצינים א . עבדו בזוגות : הכינו משחק זכרון כדי להכיר את המלים ואת הפרושים טוב יותר . הכינו 7 חתיכות ניר קטנות , וכתבו בהן בכחל את המלים . הכינו עוד 7 חתיכות ניר קטנות , וכתבו בהן באדם את פרושי המלים . לדגמה : הפכו את הפתקים , ערבבו ושחקו . ב . כמה מן המלים בקטע שלפניכם כתובות בסוגרים . כתבו בקוים שלידן את הפרושים שלהן . בסוף קראו את הקטע שקבלתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית