יוסף כבר לא יכל להתאפק , וסוף סוף חשף בפני האחים את האמת : אני יוסף ! הוא נתן להם הרבה אכל ומתנות , ובקש שיביאו אליו את יעקב . יוסף מתגלה אל אחיו א ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו , ויקרא : הוציאו כל איש מעלי . ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו . ב ויתן את קלו בבכי , וישמעו מצרים , וישמע בית פרעה . ג ויאמר יוסף אל אחיו : אני יוסף , העוד אבי חי ? ולא יכלו אחיו לענות אתו , כי נבהלו מפניו . ד ויאמר יוסף אל אחיו : גשו נא אלי , ויגשו . ויאמר : אני יוסף אחיכם , אשר מכרתם אתי מצרימה . ה ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה , כי למחיה שלחני אלהים לפניכם . ו כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ , ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר . לכל הנצבים עליו : ( א ) לפני כל האנשים שעמדו מולו . בהתודע : ( א ) כאשר יוסף גלה לאחיו מי הוא . ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה : ( ה ) אל תצטערו שמכרתם אותי למצרים . למחיה שלחני אלהים לפניכם : ( ה ) אלהים שלח אותי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית