האחים החלו לחזר לארץ כנען , אבל האחראי לבית יוסף עצר אותם ובקש לראות את השקים שלהם . הוא מצא גביע של כסף בשק של בנימין והחזיר את כלם אל העיר באשמת גנבה . יהודה נגש לדבר עם יוסף , כי הוא התחיב בפני יעקב להחזיר את בנימין בריא ושלם ! איפה הגביע ? א ויצו את אשר על ביתו לאמר : מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת , ושים כסף איש בפי אמתחתו . ב ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן , ואת כסף שברו , ויעש כדבר יוסף אשר דבר . ג הבקר אור , והאנשים שלחו , המה וחמריהם . ד הם יצאו את העיר , לא הרחיקו , ויוסף אמר לאשר על ביתו : קום רדף אחרי האנשים , והשגתם ואמרת אלהם : למה שלמתם רעה תחת טובה ? ה הלוא זה אשר ישתה אדני בו , והוא נחש ינחש בו , הרעתם אשר עשיתם . ו וישגם , וידבר אלהם את הדברים האלה . ז ויאמרו אליו : למה ידבר אדני כדברים האלה ? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה . ח הן כסף , אשר מצאנו בפי אמתחתינו , השיבנו אליך מארץ כנען , ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב ? ט אשר ימצא אתו מעבדיך , ומת , וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית