הרעב בארץ כנען כבד , והבנים של יעקב חיבים להביא עוד אכל ממצרים . יהודה הצליח לשכנע את יעקב לשלח אתם את בנימין . כשיוסף ראה את בנימין , הוא התרגש מאוד , הלך לחדר ובכה ... ועדין לא גלה להם מי הוא . יעקב שולח את האחים עם בנימין למצרים א והרעב כבד בארץ . ב ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים , ויאמר אליהם אביהם : שבו שברו לנו מעט אכל . ג ויאמר אליו יהודה לאמר : העד העד בנו האיש לאמר : לא תראו פני , בלתי אחיכם אתכם . ד אם ישך משלח את אחינו אתנו , נרדה ונשברה לך אכל . ה ואם אינך משלח , לא נרד , כי האיש אמר אלינו : לא תראו פני , בלתי אחיכם אתכם . ו ויאמר ישראל : למה הרעתם לי , להגיד לאיש העוד לכם אח ? כלו : ( ב ) סימו . השבר : ( ב ) האכל . שבו : ( ב ) שובו , חזרו למצרים . שברו לנו מעט אכל : ( ב ) קנו עבורנו קצת אכל . העד העד בנוהאיש : ( ג ) האיש ( יוסף ) הזהיר אותנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית