בארץ כנען היה רעב , ובניו של יעקב ירדו למצרים כדי להביא אכל . האחים הגיעו אל האיש החשוב במצרים , אבל הם לא ידעו שהאיש הזה הוא ... יוסף ! וגם יוסף לא גלה להם שהוא ... זה הוא . יוסף נתן להם אכל , אבל דרש כי בפעם הבאה שיבואו , יביאו אליו את אחיהם הקטן , בנימין . יעקב שולח את בניו למצרים א וירא יעקב כי יש שבר במצרים , ויאמר יעקב לבניו : למה תתראו ? ב ויאמר : הנה שמעתי כי יש שבר במצרים , רדו שמה ושברו לנו משם , ונחיה ולא נמות . ג וירדו אחי יוסף עשרה , לשבר בר ממצרים . ד ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו , כי אמר : פן יקראנו אסון . האחים נפגשים עם יוסף  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית