פרעה מלך מצרים חלם חלום שאף אחד לא הצליח לפתר . שר המשקים נזכר ביוסף והציע להוציא אותו מבית-הסהר כדי שיפתר את החלום . ויוסף ? הוא אמר שהפרות והשבולים בחלום של פרעה הן שבע שנים של שפע ושבע שנים של רעב . פרעה התרשם מיוסף ומנה אותו להיות האיש הכי חשוב במצרים ( מלבד המלך !( חלומות פרעה א ויהי מקץ שנתים ימים , ופרעה חלם , והנה עמד על היאר . ב והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר , ותרעינה באחו . ג והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר , רעות מראה ודקות בשר , ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר . ד ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת . וייקץ פרעה . ה ויישן ויחלם שנית , והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד , בריאות וטבות . ו והנה שבע שבלים , דקות ושדופת קדים , צמחות אחריהן . ז ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות . וייקץ פרעה והנה חלום . ח ויהי בבקר ותפעם רוחו , וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה , ויספר פרעה להם את חלמו , ואין פותר אותם לפרעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית