יצחק שלח את יעקב לפדן ארם ( חרן ) כדי למצא כלה מבנות המשפחה . בחירת כלה ליעקב א ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו , ויצוהו ויאמר לו : לא תקח אשה מבנות כנען . ב קום לך פדנה ארם , ביתה בתואל אבי אמך , וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך . ג ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך , והיית לקהל עמים . ד ויתן לך את ברכת אברהם , לך ולזרעך אתך , לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם . ה וישלח יצחק את יעקב , וילך פדנה ארם , אל לבן בן בתואל הארמי , אחי רבקה אם יעקב ועשו . לא תקח אשה מבנות כנען : ( א ) לא תתחתן עם אשה מהעמים שחיים בארץ כנען . פדנה ארם : ( ב ) אל המקום שנקרא פדן ארם . ביתה בתואל : ( ב ) אל הבית של בתואל , סבא שלך . מבנות לבן אחי אמך : ( ב ) אחת מהבנות של הדוד שלך לבן , אחת מבנות-הדוד שלך . אל שדי : ( ג ) שם של . 'ה ויפרך וירבך : ( ג ) יתן לך ילדים רבים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית