יצחק היה זקן מאוד ולפני מותו רצה לברך את עשו . רבקה שמעה את התכנית של יצחק ותכננה תכנית שונה . היא רצתה שיעקב הוא זה שיקבל את הברכה . היאהלבישהאתיעקבבבגדיםשלעשווהכינהמטעמיםשיביאליצחק . יצחק לא ראה טוב וקצת חשד ביעקב , אבל בסוף ברך אותו . כשעשו גלה את התרמית , הוא כעס מאוד ורצה להרג את אחיו . התכנית של יצחק א ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת , ויקרא את עשו בנו הגדל , ויאמר אליו : בני , ויאמר אליו : הנני . ב ויאמר : הנה נא זקנתי , לא ידעתי יום מותי . ג ועתה שא נא כליך , תליך וקשתך , וצא השדה וצודה לי ציד . ד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה , בעבור תברכך נפשי בטרם אמות . ותכהין עיניו מראת : ( א ) עיניו נחלשו , לא ראה טוב . יום מותי : ( ב ) מתי אמות . שא נא כליך : ( ג ) קח בבקשה את כלי הציד שלך . תליך : ( ג ) התלי שלך , הכלי ששמים בו את החצים . וקשתך : ( ג ) הקשת שלך , שבה יורים חצים . מטעמים : ( ד ) מאכלים טעימים . בעבור תברכך נפשי : ( ד ) כדי שאברך אותך . בטרם אמות : ( ד ) לפני שאמות . התכנית של רבקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית