שני מלאכים הגיעו אל לוט , שחי בסדום . לוט ארח אותם בביתו והגן עליהם מפני אנשי העיר , שרצו לפגע בהם . המלאכים ספרו ללוט שכל העיר תענש ותהרס , והצילו את לוט ובני משפחתו . לוט מכניס אורחים א ויבאו שני המלאכים סדמה בערב , ולוט ישב בשער סדם , וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה . ב › ויאמר : הנה נא אדני , סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם , והשכמתם והלכתם לדרככם . ויאמרו : לא , כי ברחוב נלין . ג › ויפצר בם מאד , ויסרו אליו ויבאו אל ביתו . ויעש להם משתה , ומצות אפה ויאכלו . וישתחו אפים ארצה : ( א ) השתחוה עד הארץ . סורו : ( ב ) הכנסו . ולינו : ( ב ) תלונו , תישנו . והשכמתם : ( ב ) תשכימו , תקומו מקדם בבקר . ויפצר : ( ג ) הפציר , בקש מאוד . משתה : ( ג ) סעדה , ארוחה גדולה . ומצות : ( ג ) מאפה מבצק שלא תפח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית