בפרק הזה נקרא שני ספורים . הראשון –על שלשה אנשים מיחדים שהגיעו לאהל של אברהם ושרה . אברהם , שהיה מכניס אורחים ידוע , ארח אותם ביד רחבה ובנדיבות , והם בשרו לו בשורה משמחת . הספור השני הוא על הערים סדום ועמורה . האנשים שחיו שם היו חוטאים גדולים מאוד , וה' רצה להשמיד את סדום ועמורה . ואברהם ? הוא התוכח עם ה' ונסה למנע את השמדת הערים האלה . אברהם ושרה מכניסי אורחים א וירא אליו יהוה באלני ממרא , והוא ישב פתח האהל כחם היום . ב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו , וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה . ג ויאמר : אדני , אם נא מצאתי חן בעיניך , אל נא תעבר מעל עבדך . ד יקח נא מעט מים , ורחצו רגליכם , והשענו תחת העץ . ה ואקחה פת לחם וסעדו לבכם , אחר תעברו , כי על כן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית