כל האנשים דברו באותה שפה , והיה להם רעיון – לבנות מגדל גבה שיגיע עד השמים . ה' לא אהב את הרעיון , וכדי לעצר את פעלת האנשים הוא בלבל את השפות שלהם , וגרם שלא יבינו זה את זה ולא יוכלו לבנות את המגדל . עוד מספר בפרק שמאחד הצאצאים של שם נולד איש בשם אברם . התכנית של בני האדם – בנית העיר והמגדל א ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים . ב ויהי בנסעם מקדם , וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם . ג ויאמרו איש אל רעהו : הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה . ותהי להם הלבנה לאבן , והחמר היה להם לחמר . ד ויאמרו : הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים , ונעשה לנו שם , פן נפוץ על פני כל הארץ . כל הארץ : ( א ) כל בני האדם . שפה אחת ודברים אחדים : ( א ) כלם דברו באותה שפה והבינו זה את זה . בנסעם מקדם : ( ב ) כאשר נסעו מהמזרח . הבה נלבנה לבנים : ( ג ) בואו נכין לבנים כדי לבנות . ונשרפה לשרפה : ( ג ) נשרף את הלבנים באש ( האש מחזקת את הלבנים שלא יתפוררו . ( ותהי להם הלבנה לאבן : ( ג ) הם השתמשו בלבנים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית