זוכרים את נח ואת הבנים שלו –שם חם ויפת ? ובכן , בפרק הזה יש רשימה ארכה ארכה של הנכדים והנינים , ובני הנינים והנכדים של הנינים , והנינים של הנינים של נח . למה זה חשוב ? כי מכל אחת מהמשפחות יצא עם שאנחנו מכירים : מצרים , עמי כנען , אשור ועוד . א ואלה תולדת בני נח , שם חם ויפת , ויולדו להם בנים אחר המבול . ב בני יפת , גמר ומגוג , ומדי ויון ותבל , ומשך ותירס . ג ובני גמר : אשכנז וריפת ותגרמה . ד › ובני יון : אלישה ותרשיש , כתים ודדנים . ה מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם , איש ללשנו , למשפחתם בגויהם . ו ובני חם : כוש ומצרים ופוט וכנען . ז ובני כוש : סבא וחוילה , וסבתה ורעמה וסבתכא . ובני רעמה : שבא ודדן . ח › וכוש ילד את נמרד . הוא החל להיות גבר בארץ . ט הוא היה גבר ציד לפני יהוה . על כן יאמר : כנמרד גבור ציד לפני יהוה . י ותהי ראשית ממלכתו בבל , וארך ואכד וכלנה , בארץ שנער . יא מן הארץ ההוא יצא אשור , ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח . יב ואת רסן , בין נינוה ובין כלח , הוא העיר הגדלה . יג ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים . יד ואת פתרסים ואת כסלחים , אשר יצאו משם פלשתים , וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית