ה' היה מאכזב מאוד מההתנהגות של היצורים החיים בעולם שברא , והחליט להרס את העולם במבול מים אדיר שלא היה כמותו . ה' צוה על איש אחד , איש צדיק וטוב , בשם נח , לבנות תבה ענקית , ולהכניס לתוכה את המשפחה שלו וגם את כל סוגי החיות . א ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה , ובנות ילדו להם . ב ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה , ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו . ג ויאמר יהוה : לא ידון רוחי באדם לעלם , בשגם הוא בשר , והיו ימיו מאה ועשרים שנה . ד הנפלים היו בארץ בימים ההם , וגם אחרי כן , אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם , וילדו להם , המה הגברים אשר מעולם אנשי השם . ה' מתאכזב ... ה וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ , וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום . ו וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ , ויתעצב אל לבו . ז ויאמר יהוה : אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה , מאדם עד בהמה , עד רמש ועד עוף השמים , כי נחמתי כי עשיתם . רבה רעת האדם : ( ה ) בני האדם עושים הרבה מעשים רעים . יצר מחשבת לבו : ( ה ) הדברים שהאדם מתכנן לעשות . וינחם : ( ו ) התחרט . אמחה : ( ז ) אשמיד ואמחק . רמש : ( ז ) בעלי חיים שזוחלים על האדמה . נח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית